Skip to main content

Impressum

Informatie over § 5 van de Bondsduitse wet op de telemedia ('Telemediengesetz'):

BBC Cellpack GmbH
BBC Cellpack Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20
DE-79761 Waldshut-Tiengen

Vertegenwoordigd door:

Directie
Markus Bachmann
Markus Schmidt

Contactgegevens:

+49 7741 6007-0
E-mailadres

Inschrijving van de onderneming:

Ingeschreven in het handelsregister
Registergericht: Freiburg i. Br.
Handelsregisternummer: HRB 723237

Identificatienummer voor de omzetbelasting:

Identificatienummer voor de omzetbelasting in overeenstemming met § 27 sectie 'a' van de Bondsduitse wet op de omzetbelasting:
OB-identificatienummer: DE813764578
Fiscaal nummer: 19/651/13551

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor de content op deze internetsite

De content van deze internetsite werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het aangeboden inhoudelijke materiaal. Als dienstenaanbieder zijn wij conform § 7 lid 1 van de Bondsduitse wet op de telemedia ('Telemediengesetz') en in overeenstemming met de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen content op deze website. Conform de §§ 8 tot en met 10 van de Bondsduitse wet op de telemedia ('Telemediengesetz') zijn wij als dienstaanbieder echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of te zoeken naar omstandigheden die zouden kunnen wijzen op een onrechtmatige handeling. De verplichting tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie op basis van de algemene wetgeving blijft hierdoor echter onverlet. Een dergelijke aansprakelijkheid bestaat echter pas vanaf het moment dat kennis is genomen van een concrete inbreuk op rechten of wetgeving. Wij zullen dergelijke content meteen verwijderen nadat wij in kennis zijn gesteld van een dergelijke schending van het recht.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar internetsites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke internetsites. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de content van websites van derden. De desbetreffende aanbieder of exploitant van die internetsite is verantwoordelijk voor het inhoudelijke materiaal dat op via dergelijke links bereikbare internetsites wordt getoond. De gelinkte internetsites worden op het moment van het aanmaken van de koppeling getoetst op eventuele inbreuken op toepasselijke rechten of wetgeving. Inhoudelijk materiaal, dat inbreuk maakt op het toepasselijke recht, werd op het moment van het plaatsen van de links niet geconstateerd. Een doorlopende inhoudelijke toetsing van de gekoppelde internetsites is echter zonder concrete aanknopingspunten voor een inbreuk op toepasselijke wetgeving niet realistisch uitvoerbaar. Wij zullen dergelijke koppelingen terstond verwijderen nadat wij in kennis zijn gesteld van een dergelijke inbreuk.

Auteursrecht

De door de exploitant van de internetsite samengestelde content en andere werken, getoond via deze internetsite, zijn onderworpen aan de auteurswet van de Bondsrepubliek Duitsland. Het vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden en op welke manier dan ook benutten ervan buiten de kaders van de wet op het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. de maker ervan. Het inlezen en dupliceren van deze internetsite is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Indien en voor zover het inhoudelijke materiaal op deze internetsite niet door de exploitant van de site werd gecreëerd, werd rekening gehouden met het aan derden toekomende auteursrecht. In het bijzonder wordt content van derden als zodanig aangeduid. Constateert u desondanks een inbreuk op iemands' auteursrecht, dan vragen wij u ons dat te melden. Wij zullen dergelijke content terstond verwijderen nadat wij in kennis zijn gesteld van een dergelijke schending van het auteursrecht.

Bron: Gegenereerd met de door eRecht24 ter beschikking gestelde impressumgenerator