Skip to main content
[Translate to Dutch:] Beruf, Lehre und Zukunft bei Cellpack

Opleiding

De keuze voor een beroep kan een van de belangrijkste besluiten zijn die iemand in zijn of haar leven neemt. Met de passende baan klopt het levensperspectief. Begin bij BBC Cellpack Electrical Products uw beroepstoekomst!

Opleidingen op het hoogste niveau

BBC Cellpack Electrical Products neemt elk jaar leerlingen aan voor commerciële en technische functies op de locaties Waldshut-Tiengen resp. Radeberg, waar zij alle centrale aspecten van een modern, internationaal gevestigde industriële onderneming leren kennen. In een gestructureerde, interessante en afwisselende opleiding worden jonge medewerkers optimaal voorbereid op toekomstige activiteiten in de gekozen beroepsrichting en worden zij gekwalificeerd als vaklieden die internationale eisen het hoofd kunnen bieden.

[Translate to Dutch:] Ausbildung auf höchstem Niveau bei Cellpack Electrical Products

Technisch/commercieel medewerker (m/v)

Tijdens uw opleiding ondersteunt u binnen de verschillende afdelingen alle bedrijfsprocessen vanuit een bedrijfseconomische optiek... lopend van het accepteren van opdrachten tot het afwikkelingen daarvan tot het verlenen van diensten aan klanten na realisatie van de opdracht.

Daarbij liggen de zwaartepunten van de opleiding op proces-, markt- en klantgerichtheid, de toepassing van systemen voor informatieverwerking en communicatie, evenals op een vreemde taal bij het uitvoeren van vakmatige taken.

Procesmechanicus (m/v) voor de verwerking van kunststoffen en rubbers

Bij deze beroepsgerichte opleiding leert u machines in te richten, aan te sturen en daaraan onderhoud te plegen. Ook komt het configureren van procestechnische installaties aan de orde evenals het monteren van gereedschap.

In aanvulling op het toezien op de productie werkt u actief mee aan het veiligstellen van de kwaliteit door het nemen van testmonsters. Tijdens uw opleidingsperiode leert u de afdelingen met verschillende materiaal- en productiezwaartepunten kennen.

Practica en examenstukken

semesterpracticum
BBC Cellpack Electrical Products biedt technische studenten ideale mogelijkheden de opgedane kennis in de praktijk toe te passen, vooral als ze vlak voor hun examen staan of als zij net hun examen hebben afgelegd.

Eindexamenwerk
Graag ondersteunt BBC Cellpack Electrical Products hen bij de onderwerpkeuze voor hun eindexamenwerkstuk en staat bij de uitvoering van het examenwerk borg voor met de praktijk overeenstemmende omstandigheden.

Scholierenpracticum
Voor een eerste beroepsoriëntatie biedt BBC Cellpack Electrical Products scholieren de mogelijkheid te snuffelen aan beroepen als technisch/commercieel medewerker of procesmechanicus voor het verwerken van kunststoffen en rubbers.

Gedetailleerde informatie

Uitvoerige beschrijvingen van de aangeboden beroepsopleidingen, praktijkstages en eindexamenwerk, de daarvoor vereiste voorwaarden en kwalificaties evenals de eisen die wij aan uw sollicitatiebrief stellen staan beknopt beschreven in de brochure "Opleidingen bij BBC Cellpack".

Auteursrecht op de foto's op deze internetsite:
Foto "Technisch/commercieel medewerker (m/v)"; © Jürgen Fälchle, www.fotolia.com
Foto "Procesmechanicus (m/v) voor het verwerken van kunststoffen en rubbers"; © Monkey Business, www.fotolia.com
Foto's in de brochure 'Opleidingsinformatie'; © Robert Kneschke, www.fotolia.com

Contact

Afd. Personeelszaken
E-mailadres
+49 774 1600 762

maandag t/m donderdag
08.00 - 12.00 h, 13.00 - 16.30 h

vrijdag
08.00 - 12.00 h, 13.00 - 14:30 h
(uitgezonderd feestdagen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg)