Skip to main content
[Translate to Polish:] Hochbelastbare und langzeiterprobte Kabelgarnituren für den Einsatz in Industriebereichen

Rozwiązania systemowe Zastosowanie przemysłowe

Klienci ze środowiska przemysłowego doceniający jakość produktów BBC Cellpack, to m.in. przedstawiciele branż górnictwa, kolei, budowy statków, petrochemii lub koncernów naftowych.

Zmniejszenie ryzyka awarii dzięki naszym systemom i rozwiązaniom połączeń kablowych

Cyfryzacja i automatyzacja w coraz większym stopniu sterują i kierują wewnątrzzakładowym przepływem materiałów oraz technikami procesów i produkcji.

Najważniejszym środkiem roboczym jest przy tym dostępność nośnika energii elektrycznej o zróżnicowanej mocy. Wypróbowane w długotrwałej eksploatacji osprzęty kablowe BBC Cellpack, cechujące się wysoką obciążalnością minimalizują nie tylko ryzyko ewentualnych kosztów awarii w razie przerw w działaniu sieci, lecz również dzięki wysokiej niezawodności w perspektywie średnio- i długoterminowej obniżają koszty eksploatacji i wymiany. Dobra podstawa dla właściwej inwestycji.


Specjalne rozwiązania dla klientów przemysłowych

Systemy połączeń kablowych w otoczeniu przemysłowym np. w instalacjach produkcyjnych często podlegają szczególnym wymogom. Są one niezbędnymi środkami roboczymi i dlatego odgrywają w eksploatacji nadzwyczaj istotną rolę. Bez dostosowanych lub wręcz skrojonych na miarę rozwiązań w określonych instalacjach produkcyjnych może nie zostać zagwarantowane niezawodne zasilanie w energię elektryczną. Stawia to techników w przemyśle, petrochemii, górnictwie i branży budowy statków przed całkiem nowymi wyzwaniami.

Tych szczególnych zadań z powodzeniem od kilkudziesięciu lat podejmuje się BBC Cellpack, będąc renomowanym dostawcą i partnerem przemysłowym B2B, znanym także poza granicami Europy. Krajowi i międzynarodowi liderzy w branży ufają doświadczeniu i wiedzy BBC Cellpack Electrical Products.

Partnerstwo dzięki doświadczeniu w branży

Bliskie kontakty z klientami, skuteczne zarządzanie produktami i obserwacja tendencji w rozwoju technologicznym w różnych gałęziach przemysłu pozwalają na wczesne odkrycie potrzeb w zakresie nowych lub wymagających dostosowania produktów. W ten sposób możliwe jest opracowanie w krótkim czasie indywidualnych rozwiązań odpowiadających ściśle potrzebom klientów – rozwiązań cechujących się maksymalnym bezpieczeństwem działania.

Zasięgnij informacji na temat sprawdzonych technologii niskiego i średniego napięcia firmy BBC Cellpack w Katalogu produktów lub nawiąż bezpośredni kontakt.


Do pobrania


Dział sprzedaży w Polsce

Cellpack Polska Sp. z o.o.
E-mail
+48 22 853 53 54
+48 22 853 53 56

Dział sprzedaży w Niemcy

BBC Cellpack GmbH
E-Mail
+49 7741 6007-0
+49 7741 64989

Poniedziałek - czwartek
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:30 Uhr 

Piątek
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 14:30 Uhr

(Z wyjątkiem dni wolnych od pracy w Badenii-Wirtembergii)

Dział sprzedaży międzynarodowej

Cellpack AG Electrical Products
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen

E-Mail
+41 56 618 12 34