Skip to main content

Stopka redakcyjna

Dane zgodnie z § 5 ustawy telemedialnej:

BBC Cellpack Cellpack GmbH
BBC Cellpack Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen

Przedstawiciele:

prezesi
Markus Bachmann
Markus Schmidt

Kontakt:

+49 7741 6007-0
e-mail

Wpis do rejestru:

wpis do rejestru handlowego
Sąd rejestrowy: Freiburg i. Br.
Numer rejestru: HRB 723237

Nr VAT UE:

Numer VAT UE zgodnie z §27 a ustawy o podatku obrotowym:
Nr VAT UE: DE813764578
Nr ident. podatkowej: 19/651/13551

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treści

Treści na naszych stronach zostały zredagowane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Jako oferenci usług zgodnie z § 7 ust.1 ustawy telemedialnej jesteśmy odpowiedzialni za własne treści zamieszczone na tych stronach w myśl ustaw ogólnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy telemedialnej, będąc oferentami usług, nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji ze źródeł zewnętrznych ani badania okoliczności, które wskazywałyby na sprzeczną z prawem działalność. Zobowiązania do usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ustawami ogólnymi pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od chwili powzięcia informacji o konkretnym przypadku naruszenia przepisów. Po stwierdzeniu naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy odnośne treści.

Odpowiedzialność za hiperłącza

Nasza oferta zawiera hiperłącza odsyłające do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na treść których nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejmować odpowiedzialności za powyższe treści zewnętrzne. Za treści stron, do których odsyłają hiperłącza, pełną odpowiedzialność ponosi oferent lub operator tych stron. W chwili zamieszczenia hiperłącza odpowiednie strony zostały sprawdzone pod kątem niezgodności z prawem. W chwili umieszczania hiperłącza nie stwierdzono żadnych treści sprzecznych z prawem. Stała kontrola treści linkowanych stron bez konkretnych podejrzeń o sprzeczność z prawem nie jest uzasadniona. Po stwierdzeniu naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy odnośne hiperłącza.

Prawo autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatora tych stron są objęte prawem autorskim. Powielanie, edycja, przetwarzanie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza zakres prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora bądź twórcy. Materiały do pobrania i kopie niniejszych stron można stosować wyłącznie do celów prywatnych, a nie komercyjnych. Jeżeli treści niniejszych stron nie zostały utworzone przez operatora, przestrzega się praw autorskich osób trzecich. Treści osób trzecich są odpowiednio oznaczone. W przypadku zauważenia naruszenia prawa autorskiego, prosimy o informację. Po stwierdzeniu naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy odnośne treści.

Źródło: Utworzono za pomocą generatora stopek redakcyjnych udostępnionego przez eRecht24