Skip to main content
[Translate to Polish:] [Translate to English:] Gießharz-Technologie von Cellpack Electrical Products

Technologia żywiczna BBC Cellpack

Produkty żywiczne BBC Cellpack Electrical Products dają maksymalną gwarancję funkcjonalności, bezpieczeństwa i niezawodności połączeń kablowych w instalacjach elektrycznych .

Technologia żywiczna do zastosowań w zakresie niskiego i średniego napięcia

Produkty żywiczne BBC Cellpack Electrical Products są od 50 lat stosowane w milionach sztuk na całym świecie. Żywiczne mufy przelotowe i rozgałęźne oraz żywice o różnorodnych właściwościach gwarantują niezawodne połączenia kablowe. Szeroki asortyment umożliwia znalezienie doskonałego rozwiązania dla każdego obszaru zastosowania.Żywiczny osprzęt kablowy i żywice 2-składnikowe PUR

Technologia żywiczna dla ekspertów: Mufy żywiczne BBC Cellpack oferują dla najróżniejszych rodzajów kabli i ich przekrojów kompleksową, trwałą ochronę pod względem wartości izolacji i odporności. Wysokiej jakości, 2-składnikowe żywice PUR są bowiem dostosowane do różnych obszarów zastosowania, także takich jak odporne na uderzenia formy z tworzyw sztucznych ze zintegrowaną linką nośną lub bez. Po utwardzeniu osprzęt kablowy jest w pełni obciążalny zarówno mechanicznie, jak i elektrycznie.

Wszystkie żywiczne mufy przelotowe i rozgałęźne oraz Universal Box CG marki BBC Cellpack są przekazywane do klientów razem z żywicą dostosowaną do wstępnie wybranego obszaru zastosowania. Żywice są także dostępne oddzielnie w praktycznych dwukomorowych torebkach z przegrodą. Mieszanie komponentów żywicy i substancji reaktywnych następuje bezpośrednio przed wlaniem do formy, posiadającej przynajmniej jeden otwór wlewowy.

Obszary zastosowania produktów żywicznych BBC Cellpack:

 • Wnętrzowe
 • Zewnętrzne
 • W ziemi
 • W wodzie
 • W kanałach kablowych

Katalogu produktów online

Więcej informacji i szczegółów technicznych dotyczących technologii żywicznej BBC Cellpack znajduje się w Katalogu produktów online

Niskie napięcie

Mufy przelotowe

Mufy rozgałęźne

Uniwersalne puszki rozgałęźne

Średnie napięcie

Mufy przelotowe

Żywice

Żywice

Wersje wykonania produktów żywicznych BBC Cellpack:

 • Mufy przelotowe i rozgałęźne oraz uniwersalne puszki rozgałęźne
 • Mufy typu T, Y, M.
 • Do kabli z i bez pancerza, kabli sterowniczych i sygnałowych oraz kabli o izolacji papierowej z syciwem nieściekającym
 • Częściowo z łącznikami śrubowymi lub zintegrowaną linką nośną
 • Universal Box CG przystosowana do zalewania pionowego
 • Odporna na wpływy mechaniczne, berylowce i promienie UV
 • Wodoszczelna wzdłużnie i poprzecznie
 • Wysoka wytrzymałość elektryczna izolacji i wysoka odporność mechaniczna

Mufy przejściowe

 • 3-przewodowa mufa przejściowa
 • Kable rdzeniowe i polimerowe bez zewnętrznej warstwy przewodzącej
 • Do 7,2 kV
 • Odporne na wpływy mechaniczne
 • Wodoszczelne wzdłużnie i poprzecznie
 • Wysoka odporność mechaniczna

2-składnikowe żywice PUR

 • EG: do uniwersalnego zastosowania
 • CG: transparentna i usuwalna
 • FG: doskonała odporność na ścieranie, do naprawy uszkodzeń płaszcza kabla i do zastosowania w łączeniu kabli elastycznych
 • GG: o najlepszych właściwościach mechanicznych oraz niskiej klasyfikacji wg rozporządzenia CLP
 • UG: odporna na płomienie, żywica specjalna do zastosowania w górnictwie
 • UWR: odporna na wodę, specjalne rozwiązanie do zalewania osprzętu kablowego wystawionego na wpływ wilgoci
 • WG: ciekła i zawsze usuwalna

Szczególne właściwości techniczne  produktów żywicznych BBC Cellpack:

 • Wyjątkowa odporność na hydrolizę
 • Bez halogenu
 • Dobre właściwości przepływowe
 • Niska temperatura utwardzania
 • Doskonała przyczepność do wszystkich materiałów kabli