Skip to main content
[Translate to Polish:] [Translate to English:] Gießharz-Technologie von Cellpack Electrical Products

Technologia żywiczna BBC Cellpack

Produkty żywiczne BBC Cellpack Electrical Products dają maksymalną gwarancję funkcjonalności, bezpieczeństwa i niezawodności połączeń kablowych w instalacjach elektrycznych .

Technologia żywiczna do zastosowań w zakresie niskiego i średniego napięcia

Produkty żywiczne BBC Cellpack Electrical Products są od 50 lat stosowane w milionach sztuk na całym świecie. Żywiczne mufy przelotowe i rozgałęźne oraz żywice o różnorodnych właściwościach gwarantują niezawodne połączenia kablowe. Szeroki asortyment umożliwia znalezienie doskonałego rozwiązania dla każdego obszaru zastosowania.

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem przemysłowym lub profesjonalnym. Czytaj więcej tutaj.Żywiczny osprzęt kablowy i żywice 2-składnikowe PUR

Technologia żywiczna dla ekspertów: Mufy żywiczne BBC Cellpack oferują dla najróżniejszych rodzajów kabli i ich przekrojów kompleksową, trwałą ochronę pod względem wartości izolacji i odporności. Wysokiej jakości, 2-składnikowe żywice PUR są bowiem dostosowane do różnych obszarów zastosowania, także takich jak odporne na uderzenia formy z tworzyw sztucznych ze zintegrowaną linką nośną lub bez. Po utwardzeniu osprzęt kablowy jest w pełni obciążalny zarówno mechanicznie, jak i elektrycznie.

Wszystkie żywiczne mufy przelotowe i rozgałęźne oraz Universal Box CG marki BBC Cellpack są przekazywane do klientów razem z żywicą dostosowaną do wstępnie wybranego obszaru zastosowania. Żywice są także dostępne oddzielnie w praktycznych dwukomorowych torebkach z przegrodą. Mieszanie komponentów żywicy i substancji reaktywnych następuje bezpośrednio przed wlaniem do formy, posiadającej przynajmniej jeden otwór wlewowy.

Obszary zastosowania produktów żywicznych BBC Cellpack:

 • Wnętrzowe
 • Zewnętrzne
 • W ziemi
 • W wodzie
 • W kanałach kablowych

Katalogu produktów online

Więcej informacji i szczegółów technicznych dotyczących technologii żywicznej BBC Cellpack znajduje się w Katalogu produktów online

Niskie napięcie

Mufy przelotowe

Mufy rozgałęźne

Uniwersalne puszki rozgałęźne

Średnie napięcie

Mufy przelotowe

Żywice

Żywice

Wersje wykonania produktów żywicznych BBC Cellpack:

 • Mufy przelotowe i rozgałęźne oraz uniwersalne puszki rozgałęźne
 • Mufy typu T, Y, M.
 • Do kabli z i bez pancerza, kabli sterowniczych i sygnałowych oraz kabli o izolacji papierowej z syciwem nieściekającym
 • Częściowo z łącznikami śrubowymi lub zintegrowaną linką nośną
 • Universal Box CG przystosowana do zalewania pionowego
 • Odporna na wpływy mechaniczne, berylowce i promienie UV
 • Wodoszczelna wzdłużnie i poprzecznie
 • Wysoka wytrzymałość elektryczna izolacji i wysoka odporność mechaniczna

Mufy przejściowe

 • 3-przewodowa mufa przejściowa
 • Kable rdzeniowe i polimerowe bez zewnętrznej warstwy przewodzącej
 • Do 7,2 kV
 • Odporne na wpływy mechaniczne
 • Wodoszczelne wzdłużnie i poprzecznie
 • Wysoka odporność mechaniczna

2-składnikowe żywice PUR

 • EG: do uniwersalnego zastosowania
 • CG: transparentna i usuwalna
 • FG: doskonała odporność na ścieranie, do naprawy uszkodzeń płaszcza kabla i do zastosowania w łączeniu kabli elastycznych
 • GG: o najlepszych właściwościach mechanicznych oraz niskiej klasyfikacji wg rozporządzenia CLP
 • UG: odporna na płomienie, żywica specjalna do zastosowania w górnictwie
 • UWR: odporna na wodę, specjalne rozwiązanie do zalewania osprzętu kablowego wystawionego na wpływ wilgoci
 • WG: ciekła i zawsze usuwalna

Szczególne właściwości techniczne  produktów żywicznych BBC Cellpack:

 • Wyjątkowa odporność na hydrolizę
 • Bez halogenu
 • Dobre właściwości przepływowe
 • Niska temperatura utwardzania
 • Doskonała przyczepność do wszystkich materiałów kabli