Skip to main content
[Translate to Polish:] Daten und Fakten zu Cellpack Electrical Products

Zarząd

Silny zespół: Członkowie zarządu i prezesi spółek zależnych we współpracy z CEO prowadzą firmę BBC Cellpack Electrical Products do sukcesu.

Zarząd

BBC Cellpack GmbH | Cellpack AG

Roger Braun

CEO

BBC Cellpack GmbH

Rainer Crevecoeur

CSO

BBC Cellpack GmbH

Markus Schmidt

Kierownik ds. finansów i kontroli

BBC Cellpack GmbH

Jasmin Reineck

Kierownik ds. zarządzania portfelem produktów

BBC Cellpack GmbH

Christian Taube

Kierownik ds. operacji i technologii

Cellpack Benelux B.V.

Eric van Veen

Prezes

Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l.

Roberto Somaschini

Prezes

Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o .o.

Jerzy Pietrasiak

Prezes

Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.

Antonio Toro

Prezes

Behr Bircher Cellpack BBC Far East Pte Ltd. | Behr Bircher Cellpack BBC Malaysia Sdn. Bhd.

Hanspeter Ritzmann

Prezes

ITO-SIN TRADING PTE LTD

Tommy Ong

Prezes

Behr Bircher Cellpack BBC India Pvt. Ltd.

Amit Bhatia

Prezes

Behr Bircher Cellpack Middle East FZ-LLC

Sherif Soltan

Prezes