Skip to main content
[Translate to Polish:] Daten und Fakten zu Cellpack Electrical Products

Zarząd

Silny zespół: Członkowie zarządu i prezesi spółek zależnych we współpracy z CEO prowadzą firmę BBC Cellpack Electrical Products do sukcesu.

Zarząd

BBC Cellpack GmbH | Cellpack AG

Markus Bachmann

CEO

BBC Cellpack GmbH

Rainer Crevecoeur

CSO

BBC Cellpack GmbH

Markus Schmidt

Kierownik ds. finansów i kontroli

BBC Cellpack GmbH

Jasmin Reineck

Dyrektor ds. technologii i rozwoju

BBC Cellpack GmbH

Christian Taube

Kierownik ds. operacji

Cellpack Benelux B.V.

Eric van Veen

Prezes

Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l.

Roberto Somaschini

Prezes

Behr Bircher Cellpack BBC France s.à.r.l.

Bouzide Diafi

Prezes

Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o .o.

Jerzy Pietrasiak

Prezes

Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.

Uxio Ramos

Prezes

Behr Bircher Cellpack BBC Far East Pte Ltd. PTE LTD | Behr Bircher Cellpack BBC Malaysia Sdn. Bhd.

Kim Seah Chia

Prezes

Behr Bircher Cellpack BBC India Pvt. Ltd.

Amit Bhatia

Prezes

Behr Bircher Cellpack Middle East FZ-LLC

Sherif Soltan

Prezes