Skip to main content

Uw vragen - Onze antwoorden

Heeft u vragen over de montage of installatie van een van onze producten of heeft u algemene vragen?
Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen (FAQ's) bij BBC Cellpack Electrical Products

Vragen

Beschikt BBC Cellpack over specifieke vergunningen? Bijv. vergunning voor scheepsbouw, speciale vergunningen van de schakelsysteemfabrikanten?
Hoe kies je BBC Cellpack kabelgarnituren (moffen, eindsluitingen e.d.) uit? Keuze van een kabelgarnituur.
Hoe monteer ik een perskabelschoen?
Hoe monteer ik een persverbinder?
Hoe monteer ik een schroefconnector (CSV, CSV-T, CSV-LHS)?
Kunnen BBC Cellpack DR-krimpverbinders verschillende geleidersklassen/aderdiameters met elkaar verbinden?
Kunnen de kabelgarnituren voor drinkwatertoepassingen worden gebruikt?
Kunnen garnituren onder invloed van zwembadwater worden gebruikt?
Waarin verschillen de laag- en middenspanningsgarnituren?
Waartoe dient de CE-aanduiding en waar vindt ik die bij BBC Cellpack?
Wat betekent FE180 en E90?
Wat is de lifetime-garantie van de garnituren van BBC Cellpack? (Algemeen)
Wat is het verschil tussen de beide standaarden van HD629 en IEC60502?
Wat wordt verstaan onder “aardalkaliën”?
Wat wordt verstaan onder “bestand tegen chemische invloeden”?
Welk glijmiddel kan bij het gebruik van de schiller met geleidende laag CP-P20 of van het universele gereedschap CP-FLM20 worden gebruikt?
Welke mofsystemen zijn er beschikbaar in het laagspanningsbereik?
Welke perstangen kunnen worden gebruikt voor AVS, AVUS aderverbinders?
Welke producten passen er op een leidingbundel?
Welke reinigingsmiddelen zijn toegestaan voor het reinigen van BBC Cellpack kabelgarnituren?
Welke reinigingsmiddelen zijn toegestaan voor het reinigen van BBC Cellpack kabelgarnituren?
Welke voorwaarden gelden er voor transport, bewaring, montage en gebruik van BBC Cellpack MV, 1-aderige & 3-aderige producten - CHE(SK)-I/O, CHM(SV), CHMPP..., CHMPR… en CHMP(3Pb)?
Zijn BBC Cellpack-isolatiebanden (bijv. nr. 128) geschikt om kabels en leidingen te repareren?
Zijn BBC Cellpack-producten (fabricaten) met de SVHC-stof lood in de SCIP-database geregistreerd?
Zijn de kabelgarnituren bestand tegen zeewater?
Zijn er eindmoffen en aftakmoffen voor middenspanning verkrijgbaar BBC Cellpack?
Zijn er onderhoudswerkzaamheden voor de garnituren voorgeschreven?

BBC Cellpack biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie (vragen en antwoorden). Een aansprakelijkheid die door het al dan niet gebruiken van de weergegeven informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, is principieel uitgesloten, voor zover er aan de kant van BBC Cellpack geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid.

Alle informatie werd naar eer en geweten en volgens de beschikbare kennis geformuleerd en is juridisch niet bindend.