Skip to main content

Uw vragen - Onze antwoorden

Heeft u vragen over de montage of installatie van een van onze producten of heeft u algemene vragen?
Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen (FAQ's) bij BBC Cellpack Electrical Products

Vragen

Hebben de gelproducten van BBC Cellpack invloed op de rubberen kabelmantel (bijv. H07RN-F) en kunnen deze daarvoor worden gebruikt?
In welk temperatuurbereik kunnen de Cellpack EASYCELL moffen worden gemonteerd?
Is het met een Easycell aftakmof mogelijk om meerdere kabels met elkaar te verbinden resp. af te takken?
Kan BBC Cellpack EASYCELL® in water worden gebruikt?
Kan de EASYCELL®-mof ook als eindmof worden gebruikt?
Kan een EASYCELL®-mof ook bij koude temperaturen worden gemonteerd?
Wat is de verwerkingstemperatuur en temperatuurbestendigheid van POWER GEL?
Wat is het voordeel van BBC Cellpack-gels?
Zijn de EASYCELL verbindingsmoffen met CU-aders en AL-aders te combineren?
Zijn gelmoffen geschikt om meerdere keren te worden gebruikt (hergebruikbaarheid)?

BBC Cellpack biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie (vragen en antwoorden). Een aansprakelijkheid die door het al dan niet gebruiken van de weergegeven informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, is principieel uitgesloten, voor zover er aan de kant van BBC Cellpack geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid.

Alle informatie werd naar eer en geweten en volgens de beschikbare kennis geformuleerd en is juridisch niet bindend.