Skip to main content

Uw vragen - Onze antwoorden

Heeft u vragen over de montage of installatie van een van onze producten of heeft u algemene vragen?
Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen (FAQ's) bij BBC Cellpack Electrical Products

Vragen

De oppervlakken van de schroef– en opsteekbare kabelaansluitingen van EPDM-rubber (Cellplux) glinsteren, is dat een probleem?
In de omgeving van welke verontreinigingsklasse, in overeenstemming met IEC TS 60815-1, kunnen de stekkeraansluitingen (CTS, CWS, CTKS, CGS, CTS‑S) worden gebruikt?
Is het toegestaan om stekkeraansluitingen buiten te gebruiken (CTS, CWS, CTKS, CGS, CTS-S) met kabelstekker (KS) (met blootstelling aan UV)?
Kan er een conische spanningssensor (IEC 61869-11) worden gebruikt in combinatie met de BBC Cellpack verbinders (CTS, CTKS, CTS-S, CTKSA)?
Kunnen de schroefkabelschoenen van de stekkerfamilie Cellplux op een fijnaderige kabel met een geleider van de klasse 5 van koper worden toegepast?
Kunnen kabelverbindingen met gewikkelde afdichting (bijv. CTS) in de open lucht (met UV-straling) worden gebruikt?
Mag je de Cellpack testadapter ook gebruiken voor de schroefbare T-kabelaansluitingen van andere fabrikanten?
Mag je het glijmiddel van andere fabrikanten gebruiken in plaats van GM1 voor kabelaansluitingen?
Met welke vervuilingsgraad, conform IEC TS 60815-1, zijn de stekkers (CTS, CWS, CTKS, CGS, CTS-S) te gebruiken?
Wat is het aantrekmoment van de PIN van een CWS 400A stekker, wanneer de Alen Key niet meer aanwezig is?

BBC Cellpack biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie (vragen en antwoorden). Een aansprakelijkheid die door het al dan niet gebruiken van de weergegeven informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, is principieel uitgesloten, voor zover er aan de kant van BBC Cellpack geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid.

Alle informatie werd naar eer en geweten en volgens de beschikbare kennis geformuleerd en is juridisch niet bindend.