Skip to main content

Uw vragen - Onze antwoorden

Heeft u vragen over de montage of installatie van een van onze producten of heeft u algemene vragen?
Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen (FAQ's) bij BBC Cellpack Electrical Products

Vragen

Hebben BBC Cellpack kabelgarnituren een ingebouwde trekontlasting?
Hoe kunnen AK schroef-aftakklemmen worden gebruikt?
Hoe kunnen FK-bovenleidingklemmen worden gebruikt?
Hoe kunnen KP-aftakklemmen worden gebruikt?
Is de contactbout bij Cellplux stekkeraansluitinmgen CTS en CTKS stekkers hergebruikbaar?
Is het mogelijk om de eindsluitingen CHE/CAE en CHESK/CAESK met de ader volgens klasse 5 & 6 te gebruiken?
Kunen BBC Cellpack DR / DR-L klemverbinders, zoals deze b.v. in de Easy-Fix reparatieset voorkomen, worden gebruikt voor massieve geleiders?
Kunnen de schroefkabelschoenen uit de stekkerfamilie Cellplux op een flexkabel (bijv.: PowerAmp-AMS) met een leiding volgens klasse 5 van aluminium worden gebruikt?
Kunnen de schroefverbinders CSV-LHS & CSV-T en de schroefkabelschoenen CSK voor Al- en Cu-geleiders of onderdelen (bijv.: Stroomrail) worden gebruikt?
Voor welke geleidervormen/geleiderklassen kan ik BBC Cellpack schroefeverbinders type CSV, CSV-T en schroefkabelschoen type CSK gebruiken?
Wanneer is het raadzaam om een tegenhouder te gebruiken?
Welke draadloze slagmoersleutels zijn goedgekeurd voor de montage van schroefconnectoren en schroefkabelschoenen van BBC Cellpack?
Welke kabelschoenen zijn geschikt voor buiteneindsluitingen?
Welke perskabelschoenen en persverbinders kunnen er voor geleiderklasse 5 + 6 (fijne draden + zeer fijnen draden, volgens DIN/IEC 60228) worden gebruikt?
Welke perstang kan worden gebruikt voor DR-krimpverbinders en krimpgarnituur EASY-FIX?
Welke slagmoersleutels zijn geschikt voor het breken van breekbouten?
Welke verbinders kunnen er voor het verbinden van concentrische geleiders (ceander, draadscherm) worden gebruikt?
Zijn BBC Cellpack-producten (fabricaten) met de SVHC-stof lood in de SCIP-database geregistreerd?

BBC Cellpack biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie (vragen en antwoorden). Een aansprakelijkheid die door het al dan niet gebruiken van de weergegeven informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, is principieel uitgesloten, voor zover er aan de kant van BBC Cellpack geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid.

Alle informatie werd naar eer en geweten en volgens de beschikbare kennis geformuleerd en is juridisch niet bindend.