Skip to main content

Twoje pytania - Nasze odpowiedzi

Masz pytania dotyczące montażu lub instalacji jednego z naszych produktów lub masz pytania ogólne?

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w firmie BBC Cellpack Electrical Products

Pytania

Czy za pomocą mufy rozgałęźnej Easycell można połączyć lub rozgałęzić kilka kabli?

BBC Cellpack nie odpowiada w żadnej mierze za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji (pytań i odpowiedzi). Roszczenia powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji nie będą uwzględniane, o ile nie stwierdzi się celowego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony BBC Cellpack.

Wszystkie informacje są sformułowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i nie są prawnie wiążące.