Skip to main content

Pobierz deklarację zgodności Reach/RoHS

Nasze deklaracje zgodności do pobrania

Nasze deklaracje zgodności można teraz pobrać tutaj.

Udostępniając te dokumenty, potwierdzamy na piśmie, że przestrzegamy wszystkich zalecanych specyfikacji produktów. Wszystkie artykuły produkowane przez BBC Cellpack Electrical Products można znaleźć w naszym katalogu produktów do pobrania lub w katalogu internetowym.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pisemny za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem msds@cellpack.com.

Unsere Konformitätserklärungen finden Sie jetzt hier zum Download.

 

Czerwiec 2023