Skip to main content

Twoje pytania - Nasze odpowiedzi

Masz pytania dotyczące montażu lub instalacji jednego z naszych produktów lub masz pytania ogólne?

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w firmie BBC Cellpack Electrical Products

Pytania

Co należy rozumieć przez zabezpieczenie przed kontaktem w przypadku zabezpieczonych części wtykowych kabli?
Co oznacza termin „napięcie znamionowe” Uo/U (Um)?
Co oznaczają FE180 i E90?
Co rozumie się pod pojęciem „Odporność na czynniki chemiczne”?
Co rozumie się poprzez „berylowce”?
Co wiadomo na temat ogólnej odporności na promieniowanie UV taśm samozgrzewalnych do montażu naziemnego?
Czy adapterów testowych Cellpack można również używać do przykręcanych przyłączy kablowych T innych producentów?
Czy BBC Cellpack ma jakieś specjalne atesty? Na przykład atesty dla przemysłu stoczniowego, specjalne atesty producentów rozdzielnic?
Czy do obkurczania elementów termokurczliwych można użyć również opalarki?
Czy do przyłączy kablowych można stosować smar innych producentów zamiast GM1?
Czy dopuszcza się stosowanie głowic konektorowych (CTS, CWS, CTKS, CGS, CTS-S) z adapterem kablowym (CA) na zewnątrz (w warunkach ekspozycji na promieniowanie UV)?
Czy masy garnkowe są odporne na działanie benzyny?
Czy masy zalewowe BBC Cellpack są odporne na benzynę?
Czy mimo to można stosować żywicę laną poliuretanową 2-składnikową po upływie daty przydatności?
Czy mogę samodzielnie zestawić złączkę z różnych węży obkurczanych?
Czy możliwe jest łączenie ze sobą trzech końców kabli?
Czy możliwe jest stosowanie głowic CHE/CAE i CHESK/CAESK z przewodami klasy 5 i 6?
Czy możliwe jest stosowanie muf CHM z przewodami klasy 5 i 6?
Czy możliwe jest stosowanie zacisków sprężynowych w połączeniu z masami zalewowymi Cellpack (żel/żywica)?
Czy możliwe jest układanie podtynkowe SMH z użyciem technologii termokurczliwej (SR)?
Czy możliwe jest zastosowanie żywic lanych BBC Cellpack także w połączeniu z innymi formami obudowy (np. puszka rozgałęziająca)?
Czy można łączyć ze sobą łączniki ściskane BBC Cellpack DR o różnych klasach przewodów/przekrojach żył?
Czy można montować złączkę Easycell® także w niskiej temperaturze?
Czy można stosować BBC Cellpack EASYCELL® w wodzie?
Czy można stosować osprzęt kablowy średniego napięcia BBC Cellpack z kablem w izolacji (H)EPR?
Czy można stosować zestawy pod wpływem wody basenowej?
Czy można stosować złączkę Easycell® także jako złączkę końcową?
Czy można stosować złączki połączeniowe CHM/CHMSV 24 kV także dla kabli 12 kV?
Czy można użyć dowolnego stożkowego czujnika napięcia (IEC 61869-11) ze złączkami BBC Cellpack (CTS, CTKS, CTS-S, CTKSA)?
Czy mufy kurczliwe, żywiczne lub żelowe BBC Cellpack nadają się do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem?
Czy mufy połączeniowe EASYCELL można łączyć z przewodami CU i AL?
Czy mufy żywiczne, które nie zostały w pełni zalane podczas montażu, mogą być jeszcze w pełni zalane później?
Czy osprzęt BBC Cellpack jest odporny na nawozy organiczne?
Czy osprzęt kablowy BBC Cellpack ma wbudowane odciążki?
Czy płaty termokurczliwe SRMAHV można stosować także do naprawy powłoki kabli niskiego lub średniego napięcia?
Czy produkty (wyroby) BBC Cellpack zawierające ołów (substancję SVHC) są wymienione w bazie danych SCIP?
Czy produkty żelowe BBC Cellpack mają wpływ na płaszcz kablowy gumowy (np. H07RN-F) i mogą być w tym celu stosowane?
Czy przepusty instalacyjne SHE BBC Cellpack nadają się do montażu w płycie podłogowej, np. jako zamiennik kombinowanych przepustów instalacyjnych?
Czy rura termokurczliwa SRAT lub SRAT jest odpowiednia do ochrony szyn zbiorczych i do skracania odstępów?
Czy śrubowe końcówki kablowe z serii wtyków Cellplux można stosować na kablu elastycznym (np. PowerAmp-AMS) z przewodem klasy 5 z aluminium?
Czy śrubowe końcówki kablowe z serii wtyków Cellplux można stosować na kablu giętkodrutowym z miedzianym przewodem klasy 5?
Czy taśmy izolacyjne BBC Cellopack (np. nr 128) są odpowiednie do napraw kabli i przewodów?
Czy trzpień kontaktowy w złączkach kablowych CTS i CTKS nadaje się do ponownego użycia?
Czy w BBC Cellpack dostępne są mufy końcowe i rozgałęźne do średniego napięcia?
Czy w przypadku systemów żywicy lanej lub systemów żelowych występują odstępy minimalne, które muszą zostać zachowane?
Czy węże BBC Cellpack – typu SR(H), SRAT i SRBB – zawierają chlor albo siarkę?
Czy za pomocą mufy rozgałęźnej Easycell można połączyć lub rozgałęzić kilka kabli?
Czy zestawy kabli mogą być stosowane w zakresie wody pitnej?
Czy zestawy kabli są odporne na wodę morską?
Czy zestawy wymagają prac konserwacyjnych?
Czy złącza kablowe z uszczelnieniem foliowym (np. CTS) mogą być stosowane na wolnym powietrzu (z promieniowaniem UV)?
Czy złączek śrubowych CSV-LHS i CSV-T oraz końcówek śrubowych CSK można używać do aluminiowych i miedzianych przewodów lub części (np. szynoprzewodu)?
Czy złączka z żywicy lanej może być zalewana pod napięciem?
Czy złączki zaciskowe BBC Cellpack DR / DR-L, np. takie jak te zawarte w zestawie naprawczym Easy-Fix, można stosować do przewodów litych?
Czy złączki żelowe nadają się do wielokrotnego użytku (ponownego wykorzystania)?
Czym różnią się zestawy niskiego i średniego napięcia?
Czym są diizocyjaniany i co należy wziąć pod uwagę podczas ich stosowania?
Do czego służy oznaczenie CE i gdzie mogę je znaleźć w BBC Cellpack?
Do jakich form przewodów lub klas przewodów można stosować złączkę śrubową BBC Cellpack typu CSV, CSV-T i śrubową końcówkę kablową typu CSK?
Ile wynosi gwarantowany okres trwałości osprzętu BBC Cellpack? (ogólnie)
Jak długo trzeba mieszać żywicę laną?
Jak dobrać osprzęt kablowy BBC Cellpack (mufy, głowice, itp.)? Wybór osprzętu kablowego.
Jak funkcjonuje wąż obkurczany?
Jak montować łącznik śrubowy (CSV, CSV-T, CSV-LHS)?
Jak montuje się łącznik ściskany?
Jak montuje się ściskaną końcówkę kablową?
Jak można połączyć płaski przewód (np. przewód przyłączeniowy pompy) ze „zwykłym” kablem?
Jak należy stosować przewód połączeniowy osłony SVL?
Jak prawidłowo obkurczać osłonę rozdzielającą (SEH...)?
Jak prawidłowo obkurczać wąż obkurczany na gorąco (SR...)?
Jak stosuje się wpust budynkowy obkurczany na gorąco SHE?
Jak stosuje się żywicę laną BBC Cellpack?
Jak usuwać nadmiar żywicy lanej?
Jaka jest różnica między czasem utwardzania i dopuszczalnym okresem użytkowania?
Jaka jest różnica między obiema normami HD629 i IEC60502?
Jaka jest temperatura przetwarzania i odporność temperaturowa POWER GEL?
Jaki jest moment dokręcania styku wtyczki CWS 400A, gdy nie ma już klucza imbusowego?
Jaki jest stopień ochrony (IPXX) złączek obkurczanych i węży obkurczanych?
Jaki jest stosunek pojemnościowego punktu pomiarowego we wtyczkach CTS i jakie będzie mierzalne napięcie?
Jaki zacisk tłoczony można stosować do łączników ściskanych DR i zestawu obkurczanego EASY-FIX?
Jakie kleszcze zaciskowe można stosować do łączników żył AVS, AVUS?
Jakie klucze udarowe nadają się do zrywania śrub z łbem zrywalnym?
Jakie końcówki kablowe są przeznaczone do głowic napowietrznych?
Jakie prasowane końcówki kablowe i prasowane złączki kablowe można stosować do przewodów klasy 5 + 6 (giętkie druty + bardzo giętkie druty) zgodnie z normą DIN/IEC 60228?
Jakie produkty pasują do połączenia przewodowego?
Jakie są korzyści z zastosowania żeli BBC Cellpack?
Jakie są korzyści z zastosowania złączek obkurczanych BBC Cellpack?
Jakie są korzyści z zastosowania złączek żywicy lanej BBC Cellpack?
Jakie są warunki transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji hybrydowych produktów termokurczliwych BBC Cellpack do instalacji średniego napięcia do Umax = 42 kV?
Jakie są warunki transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji muf i elementów termokurczliwych BBC Cellpack do instalacji niskiego napięcia do Umax = 1,2 kV?
Jakie środki czyszczące są dopuszczone do czyszczenia osprzętu kablowego BBC Cellpack?
Jakie środki czyszczące są dopuszczone do czyszczenia osprzętu kablowego BBC Cellpack?
Jakie systemy złączek występują w zakresie niskonapięciowym?
Jakie temperatury należy utrzymywać podczas przechowywania produktów BBC Cellpack z żywicy poliuretanowej?
Jakie warunki obowiązują podczas transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji produktów MV, 1-żyłowych i 3-żyłowych BBC Cellpack – CHE(SK)-I/O, CHM(SV), CHMPP..., CHMPR… i CHMP(3Pb)?
Jakie węże do obkurczania na ciepło są dopuszczalne zgodnie z UL (Underwriters Laboratories)?
Jakie zestawy nadają się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX)?
Jakie żywice lane oferuje BBC Cellpack?
Jakiego czasu utwardzania potrzebuje żywica lana EG w temperaturze otoczenia 15 °C?

BBC Cellpack nie odpowiada w żadnej mierze za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji (pytań i odpowiedzi). Roszczenia powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji nie będą uwzględniane, o ile nie stwierdzi się celowego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony BBC Cellpack.

Wszystkie informacje są sformułowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i nie są prawnie wiążące.