Skip to main content

Twoje pytania - Nasze odpowiedzi

Masz pytania dotyczące montażu lub instalacji jednego z naszych produktów lub masz pytania ogólne?

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w firmie BBC Cellpack Electrical Products

Pytania

Co należy rozumieć przez zabezpieczenie przed kontaktem w przypadku zabezpieczonych części wtykowych kabli?
Co oznacza termin „napięcie znamionowe” Uo/U (Um)?
Czy adapterów testowych Cellpack można również używać do przykręcanych przyłączy kablowych T innych producentów?
Czy do obkurczania elementów termokurczliwych można użyć również opalarki?
Czy do przyłączy kablowych można stosować smar innych producentów zamiast GM1?
Czy dopuszcza się stosowanie głowic konektorowych (CTS, CWS, CTKS, CGS, CTS-S) z adapterem kablowym (CA) na zewnątrz (w warunkach ekspozycji na promieniowanie UV)?
Czy możliwe jest stosowanie głowic CHE/CAE i CHESK/CAESK z przewodami klasy 5 i 6?
Czy możliwe jest stosowanie muf CHM z przewodami klasy 5 i 6?
Czy można stosować osprzęt kablowy średniego napięcia BBC Cellpack z kablem w izolacji (H)EPR?
Czy można stosować złączki połączeniowe CHM/CHMSV 24 kV także dla kabli 12 kV?
Czy można użyć dowolnego stożkowego czujnika napięcia (IEC 61869-11) ze złączkami BBC Cellpack (CTS, CTKS, CTS-S, CTKSA)?
Czy płaty termokurczliwe SRMAHV można stosować także do naprawy powłoki kabli niskiego lub średniego napięcia?
Czy rura termokurczliwa SRAT lub SRAT jest odpowiednia do ochrony szyn zbiorczych i do skracania odstępów?
Czy śrubowe końcówki kablowe z serii wtyków Cellplux można stosować na kablu elastycznym (np. PowerAmp-AMS) z przewodem klasy 5 z aluminium?
Czy śrubowe końcówki kablowe z serii wtyków Cellplux można stosować na kablu giętkodrutowym z miedzianym przewodem klasy 5?
Czy trzpień kontaktowy w złączkach kablowych CTS i CTKS nadaje się do ponownego użycia?
Czy w BBC Cellpack dostępne są mufy końcowe i rozgałęźne do średniego napięcia?
Czy węże BBC Cellpack – typu SR(H), SRAT i SRBB – zawierają chlor albo siarkę?
Czy złącza kablowe z uszczelnieniem foliowym (np. CTS) mogą być stosowane na wolnym powietrzu (z promieniowaniem UV)?
Ile wynosi gwarantowany okres trwałości osprzętu BBC Cellpack? (ogólnie)
Jaki jest moment dokręcania styku wtyczki CWS 400A, gdy nie ma już klucza imbusowego?
Jaki jest stosunek pojemnościowego punktu pomiarowego we wtyczkach CTS i jakie będzie mierzalne napięcie?
Jakie klucze udarowe nadają się do zrywania śrub z łbem zrywalnym?
Jakie są warunki transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji hybrydowych produktów termokurczliwych BBC Cellpack do instalacji średniego napięcia do Umax = 42 kV?
Jakie warunki obowiązują podczas transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji produktów MV, 1-żyłowych i 3-żyłowych BBC Cellpack – CHE(SK)-I/O, CHM(SV), CHMPP..., CHMPR… i CHMP(3Pb)?
Jakiego smaru można użyć podczas korzystania z korowarki CP-P20 lub narzędzia uniwersalnego CP-FLM20?
Powierzchnie śrubowych i wtykowych przyłączy kablowych z gumy EPDM (Cellplux) połyskują, czy to jest problem?
Przy jakim stopniu zanieczyszczenia, zgodnie z normą IEC TS 60815-1, można używać złączek kablowych (CTS, CWS, CTKS, CGS, CTS-S)?
Przy jakim stopniu zanieczyszczenia, zgodnie z normą IEC TS 60815-1, można używać złączek kablowych (CTS, CWS, CTKS, CGS, CTS‑S)?

BBC Cellpack nie odpowiada w żadnej mierze za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji (pytań i odpowiedzi). Roszczenia powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji nie będą uwzględniane, o ile nie stwierdzi się celowego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony BBC Cellpack.

Wszystkie informacje są sformułowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i nie są prawnie wiążące.