Skip to main content

Twoje pytania - Nasze odpowiedzi

Masz pytania dotyczące montażu lub instalacji jednego z naszych produktów lub masz pytania ogólne?

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w firmie BBC Cellpack Electrical Products

Pytania

Co wiadomo na temat ogólnej odporności na promieniowanie UV taśm samozgrzewalnych do montażu naziemnego?
Czy do obkurczania elementów termokurczliwych można użyć również opalarki?
Czy masy zalewowe BBC Cellpack są odporne na benzynę?
Czy mimo to można stosować żywicę laną poliuretanową 2-składnikową po upływie daty przydatności?
Czy mogę samodzielnie zestawić złączkę z różnych węży obkurczanych?
Czy możliwe jest łączenie ze sobą trzech końców kabli?
Czy możliwe jest stosowanie zacisków sprężynowych w połączeniu z masami zalewowymi Cellpack (żel/żywica)?
Czy możliwe jest układanie podtynkowe SMH z użyciem technologii termokurczliwej (SR)?
Czy możliwe jest zastosowanie żywic lanych BBC Cellpack także w połączeniu z innymi formami obudowy (np. puszka rozgałęziająca)?
Czy można łączyć ze sobą łączniki ściskane BBC Cellpack DR o różnych klasach przewodów/przekrojach żył?
Czy można montować złączkę Easycell® także w niskiej temperaturze?
Czy można stosować BBC Cellpack EASYCELL® w wodzie?
Czy można stosować zestawy pod wpływem wody basenowej?
Czy można stosować złączkę Easycell® także jako złączkę końcową?
Czy mufy kurczliwe, żywiczne lub żelowe BBC Cellpack nadają się do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem?
Czy mufy połączeniowe EASYCELL można łączyć z przewodami CU i AL?
Czy mufy żywiczne, które nie zostały w pełni zalane podczas montażu, mogą być jeszcze w pełni zalane później?
Czy osprzęt BBC Cellpack jest odporny na nawozy organiczne?
Czy płaty termokurczliwe SRMAHV można stosować także do naprawy powłoki kabli niskiego lub średniego napięcia?
Czy produkty żelowe BBC Cellpack mają wpływ na płaszcz kablowy gumowy (np. H07RN-F) i mogą być w tym celu stosowane?
Czy przepusty instalacyjne SHE BBC Cellpack nadają się do montażu w płycie podłogowej, np. jako zamiennik kombinowanych przepustów instalacyjnych?
Czy taśmy izolacyjne BBC Cellopack (np. nr 128) są odpowiednie do napraw kabli i przewodów?
Czy w przypadku systemów żywicy lanej lub systemów żelowych występują odstępy minimalne, które muszą zostać zachowane?
Czy węże BBC Cellpack – typu SR(H), SRAT i SRBB – zawierają chlor albo siarkę?
Czy za pomocą mufy rozgałęźnej Easycell można połączyć lub rozgałęzić kilka kabli?
Czy złączka z żywicy lanej może być zalewana pod napięciem?
Czy złączki zaciskowe BBC Cellpack DR / DR-L, np. takie jak te zawarte w zestawie naprawczym Easy-Fix, można stosować do przewodów litych?
Czy złączki żelowe nadają się do wielokrotnego użytku (ponownego wykorzystania)?
Ile wynosi gwarantowany okres trwałości osprzętu BBC Cellpack? (ogólnie)
Jak długo trzeba mieszać żywicę laną?
Jak funkcjonuje wąż obkurczany?
Jak montować łącznik śrubowy (CSV, CSV-T, CSV-LHS)?
Jak montuje się łącznik ściskany?
Jak montuje się ściskaną końcówkę kablową?
Jak można połączyć płaski przewód (np. przewód przyłączeniowy pompy) ze „zwykłym” kablem?
Jak należy stosować przewód połączeniowy osłony SVL?
Jak prawidłowo obkurczać osłonę rozdzielającą (SEH...)?
Jak prawidłowo obkurczać wąż obkurczany na gorąco (SR...)?
Jak stosuje się wpust budynkowy obkurczany na gorąco SHE?
Jak stosuje się żywicę laną BBC Cellpack?
Jak usuwać nadmiar żywicy lanej?
Jaka jest różnica między czasem utwardzania i dopuszczalnym okresem użytkowania?
Jaka jest temperatura przetwarzania i odporność temperaturowa POWER GEL?
Jaki jest stopień ochrony (IPXX) złączek obkurczanych i węży obkurczanych?
Jakie kleszcze zaciskowe można stosować do łączników żył AVS, AVUS?
Jakie klucze udarowe nadają się do zrywania śrub z łbem zrywalnym?
Jakie są korzyści z zastosowania żeli BBC Cellpack?
Jakie są korzyści z zastosowania złączek obkurczanych BBC Cellpack?
Jakie są korzyści z zastosowania złączek żywicy lanej BBC Cellpack?
Jakie są warunki transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji muf i elementów termokurczliwych BBC Cellpack do instalacji niskiego napięcia do Umax = 1,2 kV?
Jakie temperatury należy utrzymywać podczas przechowywania produktów BBC Cellpack z żywicy poliuretanowej?
Jakie węże do obkurczania na ciepło są dopuszczalne zgodnie z UL (Underwriters Laboratories)?
Jakie zestawy nadają się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX)?
Jakie żywice lane oferuje BBC Cellpack?
Jakiego czasu utwardzania potrzebuje żywica lana EG w temperaturze otoczenia 15 °C?
Kabel E90 ma uszkodzoną powłokę zewnętrzną. Czy do naprawy można zastosować płat termokurczliwy?
Na co należy zwrócić uwagę w powiązaniu żywicy lanej z deszczem/wilgocią?
Na co należy zwrócić uwagę w przypadku komponentów zawierających halogeny i ich stosowania?
W jaki sposób można podłączać lub łączyć przewody pompy?
W jakim stopniu złączki z żywicy lanej chronią przed dostawaniem się gazów?
W jakim stopniu złączki z żywicy lanej chronią przed dostawaniem się wody?
W jakim zakresie temperatur można montować złączki Cellpack EASYCELL?

BBC Cellpack nie odpowiada w żadnej mierze za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji (pytań i odpowiedzi). Roszczenia powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji nie będą uwzględniane, o ile nie stwierdzi się celowego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony BBC Cellpack.

Wszystkie informacje są sformułowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i nie są prawnie wiążące.