Skip to main content

Twoje pytania - Nasze odpowiedzi

Masz pytania dotyczące montażu lub instalacji jednego z naszych produktów lub masz pytania ogólne?

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w firmie BBC Cellpack Electrical Products

Pytania

Czy do obkurczania elementów termokurczliwych można użyć również opalarki?
Czy mogę samodzielnie zestawić złączkę z różnych węży obkurczanych?
Czy możliwe jest układanie podtynkowe SMH z użyciem technologii termokurczliwej (SR)?
Czy można stosować złączki połączeniowe CHM/CHMSV 24 kV także dla kabli 12 kV?
Czy płaty termokurczliwe SRMAHV można stosować także do naprawy powłoki kabli niskiego lub średniego napięcia?
Czy przepusty instalacyjne SHE BBC Cellpack nadają się do montażu w płycie podłogowej, np. jako zamiennik kombinowanych przepustów instalacyjnych?
Czy rura termokurczliwa SRAT lub SRAT jest odpowiednia do ochrony szyn zbiorczych i do skracania odstępów?
Czy węże BBC Cellpack – typu SR(H), SRAT i SRBB – zawierają chlor albo siarkę?
Jak funkcjonuje wąż obkurczany?
Jak należy stosować przewód połączeniowy osłony SVL?
Jak prawidłowo obkurczać osłonę rozdzielającą (SEH...)?
Jak prawidłowo obkurczać wąż obkurczany na gorąco (SR...)?
Jak stosuje się wpust budynkowy obkurczany na gorąco SHE?
Jaki jest stopień ochrony (IPXX) złączek obkurczanych i węży obkurczanych?
Jakie są korzyści z zastosowania złączek obkurczanych BBC Cellpack?
Jakie węże do obkurczania na ciepło są dopuszczalne zgodnie z UL (Underwriters Laboratories)?
Jakie zestawy nadają się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX)?
Kabel E90 ma uszkodzoną powłokę zewnętrzną. Czy do naprawy można zastosować płat termokurczliwy?
Na co należy zwrócić uwagę w przypadku komponentów zawierających halogeny i ich stosowania?

BBC Cellpack nie odpowiada w żadnej mierze za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji (pytań i odpowiedzi). Roszczenia powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji nie będą uwzględniane, o ile nie stwierdzi się celowego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony BBC Cellpack.

Wszystkie informacje są sformułowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i nie są prawnie wiążące.